Rekrutacja

Zakładając mundur stajesz się częścią historii. Musisz jednak pamiętać - jest to nie tylko wyróżnienie, ale i zobowiązanie.

Orzełek_Związku_Strzeleckiego_Strzelec.svgJesteśmy terenowym oddziałem Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno - Wychowawczej, działającego na terenie całej Polski. Jest to największy Związek w odrodzonym ruchu strzeleckim III RP, jest to jedyny Związek powołany z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej w dniu 1.03.1991 roku, w październiku 2011 roku, ZS „Strzelec” OSW zajął drugie miejsce (zaraz po Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) na liście najlepiej współpracujących organizacji pozarządowych z resortem Obrony Narodowej.

Wstępując w nasze szeregi strzelec otrzyma możliwość skorzystania z wieloletniego, sprawdzonego programu szkolenia z wielu dziedzin, możliwość rozwoju osobistego ale co najważniejsze - stabilność, jaką oferuje wieloletnia historia Związku jak i Jednostki Strzeleckiej. Nasza jednostka oferuje dużą ilość szkoleń z zakresu podstawowego: - Survival - Strzelectwo - Taktyka Zielona & Czarna - Zjazdy Linowe - Pierwsza Pomoc - Nawigacja w terenie - Bronioznawstwo - Obrona przed bronią masowego rażenia - Historia lokalna oraz w późniejszym czasie szkolenia zaawansowane/specjalistyczne. Szkolenie unitarne: Szkolenie unitarne to najważniejszy okres w czasie strzeleckiej służby, to na nim rekrut poznaje podstawy, które potem będzie rozwijał w czasie dalszych etapów szkolenia. Szkolenie unitarne podzielone jest na kilka etapów, pierwszy jest etapem wprowadzającym. Są pierwsze zbiórki, na których rekrut poznaje strukturę jednostki, zwyczaje w niej panujące i kadrę. Odbywa obowiązkowe szkolenie patriotyczne w którym zawarte są wycieczki po najważniejszych miejscach w naszej okolicy, zajęcia z musztry i zasad żołnierskiego zachowania. Kolejny etap to nauka przetrwania, w czasie tego etapu rekrut poznaje podstawy bytowania w terenie, zdobywania wody, budowy schronienia, zdobywania i przygotowania jedzenia. Uczy się podstaw nawigacji. Jest to etap wymagający fizycznie i psychicznie, jednak nie jest wymagający sprzętowo, więc rekrut ma kilka miesięcy na skompletowanie oporządzenia. Zakończony jest egzaminem. W tym okresie również rekrut przechodzi weekendowe szkolenie z podstaw I pomocy. Dopiero gdy rekrut zdobędzie podstawy z umiejętności przetrwania, może zacząć zdobywać podstawy z prowadzenia walki. Szczególną uwagę zwracamy na budowę i zasady posługiwania się bronią bojową - postawy strzeleckie, BLOS, przemieszczanie się z bronią – są to zagadnienia, które rekrut musi przyswoić. Taktyka zielona to główny element szkolenia na tym etapie, przykładamy staranną uwagę do każdego szczegółu, ponieważ nawyki, które rekrut przyswoi sobie na tym etapie, będą potem wykorzystywane w dalszym etapie już z wykorzystaniem amunicji bojowej, a wtedy nie ma miejsca na błędy. Nauka obrony przed bronią masowego rażenia, pierwsze strzelanie z amunicji bojowej wchodzi z zakres tego etapu. Trzeci etap- to już wykonywanie złożonych zadań, które wymagają od rekruta wykorzystania całej zdobytej wiedzy w czasie okresu unitarnego. Rekrut poznaje podstawy z tematów łączności, ratownictwa pola walki. Szkolenie unitarne kończy się szeregiem egzaminów, których zaliczenie upoważnia do złożenia przyrzeczenia, awansu na I stopień strzelecki, wstąpienie do plutonu piechoty. W ramach dalszego szkolenia strzelec rozwija dalej poznane zagadnienia w czasie szkoleń specjalistycznych w prowadzonych w jednostce, licznych wyjazdów na szkolenia oraz w ramach sekcji specjalistycznych, najważniejszym zaś tematem szkolenia jest szkolenie ogniowe, w czasie którego strzelec zdobywa i rozwija kolejne umiejętności, od indywidualnej pracy na broni, po działanie w zespole. W ramach dalszego szkolenia strzelec rozwija dalej poznane zagadnienia w czasie szkoleń specjalistycznych w prowadzonych w jednostce (taktyka czarna, szkolenia linowe), liczne szkolenia wyjazdowe( Kurs Piechoty, Kurs Walki w Mieście, Kurs CLS w Łodzi), wydarzenia organizowane przez ObronaNarodowa.pl. Strzelec dalej rozwija swoje umiejętności posługiwania się bronią palną, odbywa liczne zajęcia na strzelnicy, oraz ma możliwość w uczestniczenia w różnych szkoleniach ogniowych, których skróty możecie zobaczyć na naszym profilu na Youtube. Jeżeli jest dziedzina, w której strzelec chce się bardziej rozwijać, ma możliwość rozwijania zainteresowań w ramach naszych sekcji specjalistycznych, obecnie prowadzimy Sekcje Medyczną, Sekcje Łączności, Sekcję Strzelectwa Sportowego.
Zapraszamy do przysyłania zgłoszeń drogą mailową na adres rekrutacja@js4018.mil.pl Wiadomość należy zatytułować:  “Nabór wrzesień 2014  - Nazwisko″ Maile o innym temacie będą ignorowane. W treści zgłoszenia muszą się znaleźć następujące informacje: -Imię i nazwisko -Miejsce zamieszkania -Wykształcenie -Dotychczasowe doświadczenie przydatne z punktu widzenia jednostki -Stan zdrowia -Uzasadnienie chęci wstąpienia do jednostki -Wiek
Od kandydatów na strzelców oczekujemy: -Ukończenie 16 roku życia -Patriotyzmu -Dobrej sprawności fizycznej! -Odpowiedzialności -Dyspozycyjności w weekendy -Mile widziana umiejętność pływania i brak fobii (lęk wysokości, lęk przestrzenny, klaustrofobia) -Odporności na stres -Motywacji w działaniu i szkoleniu  
Categories: Informacje