Artykuł w Dzienniku Bałtyckim – nasz komentarz
W sprawie artykułu w Dziennik Bałtycki Artykuł Pana Macieja Pietrzaka, opublikowany w „DzB” z dnia 24/10/2015, chociaż przyczynia się do promocji organizacji proobronnych oraz idei reaktywacji obrony terytorialnej na ich bazie, zawiera pewne niedopowiedzenia i przeinaczenia. Pierwszym z nich jest ustawienie w jednym szeregu Jednostki Strzeleckiej 4018 Gdańsk z pozostałymi działającymi na terenie Pomorza organizacjami proobronnymi. Jakie konkretnie są to organizacje – tego już Autor nie podaje. Drugim jest ujęte już w nagłówku stwierdzenie sugerujące, że pomorskie organizacje proobronne (i to wszystkie, w domyśle także „Strzelec”) są sceptycznie nastawione do rządowych planów stworzenia systemu obrony terytorialnej, która to nieprawdziwa teza ma kontynuację w dalszej części artykułu. Po trzecie wreszcie, artykuł nie odzwierciedla całości naszego stanowiska w sprawach, o które pyta Pan Pietrzak i opatrzony jest materiałem graficznym niepochodzącym z naszej JS. Poniżej zatem, przedstawiamy pełną treść odpowiedzi na pytania zadane przez P. Macieja Pietrzaka: *** 1. Czy i jak przygotowujecie się Państwo do działania w ramach FOP i Gwardii Krajowej? 2. Jak w ogóle oceniacie te inicjatywy, czy są potrzebne? 3. W trójmieście i na Pomorzu chyba nie mamy (w porównaniu np. do Polski centralnej i południowej) zbyt rozbudowanej siatki organizacji paramilitarnych? Rozmawiałem z SGO np. i oni absolutnie nie widzą się w FOP i GK 4. Na czym polega wasza działalność, rekrutacja? Ilu macie członków? Jak szkolicie? Często działacie w terenie? *** Współpraca w ramach FOP obejmuje organizowanie obozów przysposobienia wojskowego w jednostkach wojskowych oraz szkolenia na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Nie jest to do końca prawidłowa metoda. Jednak utworzenie systemu obrony terytorialnej jest w Polsce konieczne. Najlepszy byłby wzór krajów zachodnich gdzie oprócz wojska zawodowego i operacyjnego występuje komponent ochotniczy – obrona terytorialna w takiej czy innej formie. Przykład mamy u naszych sąsiadów zza Bałtyku – szwedzką Hemvarnet, czyli Gwardię Krajową. Odpowiadając na pytanie - nie prowadzimy na razie specjalnych działań przygotowawczych celem działania w FOP i Gwardii Krajowej. Jako działająca już 16 lat na terenie Trójmiasta Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk posiadamy wypracowany program, który skutecznie realizujemy. Naszym członkom wpajane są postawy patriotyczne, obywatelskie i prospołeczne. Szkolenie obejmuje między innymi strzelectwo (pomagamy również uzyskać pozwolenia na broń palną), survival, pierwszą pomoc przedmedyczną (organizujemy kursy BLS i KPP), ratownictwo taktyczne, szkolenia z zakresu łączności i informatyki. W JS4018 każdą z wyżej wymienionych zajmują się specjalistyczne sekcje: strzelecka, medyczna oraz łączności. Uczestniczymy również w uroczystościach państwowych (Parada Niepodległości w Gdyni) oraz akcjach charytatywnych (zbiórka zabawek dla dzieci z domów dziecka i przedszkoli, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). W samym Trójmieście nie ma zbyt wielu organizacji paramilitarnych, za to te już działające mają rzadko spotykaną w pozostałych częściach kraju metodykę i skuteczność szkolenia. Stan składu osobowego chcielibyśmy pozostawić niejawny, ale możemy jedynie zdradzić, że na ćwiczenia „Batalion w Działaniach Przeciwdywersyjnych” w Siedlcach, organizowanych wraz z wojskiem, policją, strażą pożarną, wystawiliśmy 70 osób. Siły trójmiejskiego "Strzelca" wspierała Pomorska Obrona Terytorialna (oddział terenowy stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl) - organizacja, z którą ściśle współpracujemy. Rekrutacja odbywa się 1-2 razy do roku w zależności od potrzeb. Rekruci odbywają w trybie weekendowym półroczne szkolenie unitarne gdzie poznaje podstawy zagadnień z zakresu taktyki lekkiej piechoty. Poznają musztrę, uczą się dyscypliny, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w życiu cywilnym oraz procedury medyczne na polu walki. Szkolenie takie kończy się egzaminami. Następnie 3 maja lub 11 listopada odbywa się uroczyste Przyrzeczenie rekrutów (ORP Błyskawica lub pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego obok UM Gdynia). Po Przyrzeczeniu rekrut staje się pełnoprawnym członkiem naszej Jednostki. *** DzB 001 zdjęcie: Dziennik Bałtycki, Sobota-niedziela, 24-25 października 2015, autor: Maciej Pietrzak
Categories: Informacje