Ćwiczenie „1R1”
Prezentujemy kolejne ćwiczenie zaliczające w JS018 Gdańsk.

Ćwiczenie "1R1"
Ilość amunicji: 2 sztuki (po 1 sztuce w magazynku)
Odległość: 10m
Cel: Figura bojowa 23p/popiersie Opis: Strzelec ustawia się na dystansie 10m od celu. Broń przeładowana w postawie gotowości. Na hasło timera lub komendę "Start!" strzelec odbezpiecza broń, oddaje jeden strzał, naciska ponownie na język spustowy by upewnić się, że nie ma już amunicji, zmienia magazynek dowolną metodą i oddaje drugi strzał. Czas zaliczający ćwiczenie to 6 sekund, oba strzały muszą być w celu. Jest to ćwiczenie zaliczające. Ćwiczenie przygotowuje strzelca do jak najszybszej zmiany magazynka. Metoda zmiany magazynka, rodzaj ładownicy z jakiej dobywany jest magazynek, prawe czy lewe ramię to już wybór strzelającego. W miarę postępu umiejętności strzelca należy zmienić ramię prowadzące na słabsze, zmienić rodzaj ładownic oraz rozpoczynać z postawy patrolowej. Należy zwrócić uwagę na sposób zmiany magazynka i miejsce w które skierowana jest lufa karabinka w czasie zmiany.
Categories: Informacje