ANKIETA PERSONALNA
Jeśli Państwa syn lub córka chcą wstąpić do Związku Strzeleckiego a są niepełnoletni, muszą Państwo wyrazić na to pisemną zgodę. Poniżej znajduje się odnośnik do ankiety personalnej, którą wypełnioną i przez Państwa podpisaną należy dostarczyć na pierwsze zajęcia. ANKIETA PERSONALNA