KADRA JEDNOSTKI
Zapewne interesuje Państwa kto będzie zajmował się Waszym synem lub córką. Otóż kadra Jednostki składa się z osób pełnoletnich, m.in. absolwentów Politechniki Gdańskiej. Nasza kadra posiada szeroki zakres kwalifikacji takich jak:
  • uprawnienia ratownika wodnego,
  • uprawnienia instruktora walki w ręcz,
  • certyfikaty z dziedziny pierwszej pomocy,
  • doświadczenie płetwonurkowe i wspinaczkowe,
  • ukończone szkolenia wojskowe
Nasza kadra cechuje się dużą odpowiedzialnością i doświadczeniem w dziedzinach, których dotyczy działalność Jednostki. Poza naszą kadrą, korzystamy z pomocy osób zawodowo związanych z ratownictwem medycznym, strażą pożarną i wojskiem. Nasze działania wspierane są przez władze centralne Związku Strzeleckiego, składające się w dużej części z czynnych lub emerytowanych wojskowych, oraz Komendanta Głównego Związku - młodszego inspektora profesora Janusza Ciska, znanego historyka i dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.