NASZA MISJA
Ze względu na militarny profil naszej organizacji, niektórzy z Państwa mogli się obawiać, że jesteśmy bojówką partyjną lub grupą nacjonalistów. Otóż nic bardziej błędnego.Istnieje odgórny zakaz angażowania się w politykę przez naszych członków i jest on realizowany w procesie rekrutacyjnym (patrz WARUNKI REKRUTACJI). Jeśli zaś chodzi o nacjonalizm, to owszem, jesteśmy organizacją patriotyczną i propaństwową, jednak nie ma to nic wspólnego z niezdrowym nacjonalizmem. Nasza organizacja jest otwarta na świat i na ludzi. Mimo, że związani jesteśmy historycznie z tradycjami i wartościami chrześcijańskimi, nie mamy względem naszych członków wymagań odnośnie wyznania, a udział w obrządkach religijnych związanych z uroczystościami państwowymi jest dobrowolny. Naszą misją jest propagowanie oraz kształtowanie w naszych członkach świadomości państwowej i postaw patriotycznych. Przy okazji przygotowujemy do służby wojskowej lub w innych formacjach mundurowych, oraz do działań w ramach Obrony Cywilnej i Obrony Terytorialnej. Naszym narzędziem jest ciągłe samokształcenie, zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, jak również podnoszenie sprawności fizycznej. Potwierdzeniem naszej wiarygodności jako organizacji działającej zgodnie z obowiązującym prawem są nasze umowy o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, Obroną Cywilną oraz ZHP.