Łączność dla Obrony Terytorialnej
11406408_844656232248478_8628841578125647719_nZdobywanie kolejnych pozwoleń na broń palną nie da nic, jeżeli pododdziały w terenie nie będą w stanie skutecznie współpracować. Pierwszą edycję poradnika dedykujemy wszystkim oddolnym inicjatywom utworzenia Obrony Terytorialnej w naszym kraju. LacznoscOT
Categories: Informacje