LEON SMOLEŃSKI
LEON       SMOLEŃSKI (1922-1995) „Zeus”; żołnierz V Brygady Wileńskiej AK Urodzony 07.04.1922 w Wilnie. W 1940 wraz z matką zamieszkał w Trokiennikach, gdzie od sierpnia 1942 rozpoczął pod ps. „Zeus” działalnosć konspiracyjną w placówce kierowanej przez por. rez. WP Jana Kozłowskiego „Bohuna”. W grudniu 1943 dołączył do V Brygady Wileńskiej AK, dowodzonej przez por. „Łupaszkę”. Przydzielony do IV szwadronu dowodzonego przez por. „Mścisława”, gdzie brał udział we wszystkich walkach stoczonych przez szwadron na terenie Wileńszczyzny. W lipcu 1944 ACz rozpoczyna likwidację oddziałów AK. „Zeus” jadnak, wraz z małą grupą żołnierzy pozostał przy „Łupaszce” i przedostał się na Białostocczyznę. Po reaktywowaniu V Brygady Smoleński ponownie walczył w IV szwadronie „Mścisława”. Po kolejnym rozwiazaniu oddziału wraz z „Łupaszką” i gronem najbliższych mu żołnierzy przeniósł sie na Wybrzeże. Tam obok „Żelaznego”, „Lufy”, „Szpagata”- Jerzego Lejkowskiego i Henryka Wojczyńskiego „Mercedesa” był członkiem dyspozycyjnego patrolu Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Przeprowadzono wiele akcji ekspropriacyjnych i likwidacyjnych, m.in. w Koszalinie, Słupsku, Toruniu, Gdańsku, Białogardzie. 14.04.1946 po ponownym dołączeniu do oddziału, zostaje dowódca w stopniu ppor. Jego oddział walczył z grupami poscigowymi na Warmii, Pomorzu, w Borach Tucholskich i przeprowadził wiele akcji bojowych przeciwko formacjom UBP, MO, KBW. Jako jeden z niewielu żołnierzy otrzymał od mjr. „Łupaszki” pamiątkowy sygnet z wygrawerowanym napisem: „Przyjacielowi- Żołnierzowi Lupaszko”. 21.11.1946, zgodnie z rozkazem ppłk. „Pohoreckiego”, „Zeus” rozwiązuje oddział. Następnie ukrywa sie przez parę miesięcy. Po ogłoszeniu amnestii ujawnił się 28.03.1947 w WUBP w Gdańsku. Zamieszkał w Szczecinie, gdzie rozpoczął naukę w LO dla dorosłych i jednocześnie podjął pracę w szczecińskim Kuratorium Oświaty. 03.06.1948 smoleński został aresztowany przez szczeciński WUBP. Przez trzy lata próbowano bezskutecznie znaleźć pretekst, który pozwoliłby na anulowanie ujawnienia, postawienie przed sądem oraz wydanie wyroku skazujacego. Po zwolnieniu z wiezienia 09.06.1951, „Zeus” nadal mieszkał i pracował w Szczecinie, gdzie zmarł 12.01.1995. Odznaczony Krzyzem Walecznych, Krzyżem armii krajowej, Medalem Wojska
Categories: archiwalne