MARIAN PLUCIŃSKI (1912- 1946)
MARIAN PLUCIŃSKI (1912- 1946) lupaszko8„Mścisław”, nazwisko konspiracyjne Jan Górski; oficer służby stałej WP,dowódca 4. szwadronu odtworzonej w 1945 V Brygady Wileńskiej AK Urodzony 5.10.1912 w Żarnowcu. Ukończył szkoły podchorążych broni pancernej i został przydzielony w stopniu plut. Podchor. Do wydzielonej kompanii baonu pancernego z Grodna stacjonującej w Wilnie. We wrześniu został ppor. Uczestniczył w kampanii wrześniowejw składzie 33. szwadronu czołgów rozpoznawczych. 20.09.1939 trafia do niewoli, pod Tomaszowem Lubelskim, z której wkrótce ucieka. Studiował konspiracyjnie na wydziale medycznym USB, gdzie ukończył dwa semestry. Znał cztery języki: niemiecki, angielski, łacinę i grekę. W partyzantce początkowo służył w VI Brygadzie Wileńskiej. Od marca 1944 dowodził 3. plutonem 1. komp. szturmowej V Brygady Wileńskiej AK. Po rozformowaniu V Brygady w lipcu 1944, zgodnie z rozkazem „Łupaszki”, przedostał się wraz z grupą podkomendnych do Puszczy Augustowskiej. Nie mogąc utrzymać się na tym terenie, wrócił na Wileńszczyznę. W grudniu 1944 wyjechał do Białegostoku, gdzie nawiązał kontakt z mjr „Łupaszką”. Cztery miesiace później dołączył do V Brygady Wileńskiej obozującej wówczas w Puszczy Białowieskiej w rejonie Hajnówki. Dowodzony przez niego 4. szwadron uczestniczył m.in. w rozbrojeniu załogi mostu na Bugu we Fronołowie, posterunku MO w Kleszczelach, w likwidacji posterunku sowieckiego w Strabli i egzekucjach na kilkunastu agentach UBP i NKWD. Po rozwiazaniu V Brygady do października 1945 doprowadził do końca demobilizację 4. szwadronu. Pod koniec 1946 podjął próbę mobilizacji żołnierzy 4. szwadronu, ukrywajacych się na terench nadnarwiańskich, która zakończyła się niepowodzeniem. W wyniku donosu został aresztowany przez UBP 21.04.1946. skazany w czerwcu tego roku przez WSR w Białymstoku na karę śmierci. Stracony 28.06.1946. W arkuszu informacyjnym sporządzonym na jego temat przez WUBP Białystok w punkcie „cechy osobiste charakteru” odnotowano: „energiczny, odważny, bandycki upór”. Odznaczony Krzyżem Walecznych w 1945.
Categories: archiwalne