O NAS
Jednostka Strzelecka 4018 jest pozarządową organizacją patriotyczną. Jej głównym celem jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, wychowywanie członków w duchu obywatelskim i patriotycznym oraz przygotowywanie młodzieży do służby w wojsku i obronie cywilnej. Jednostka jest organizacją apolityczną i nie jest związana z żadną partią.
“Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” Marszałek J. Piłsudski
Co tak naprawdę znaczy być strzelcem? To poczucie tradycji i dumy z bycia Polakiem. To kultywowanie takich wartości jak honor, odwaga i poświęcenie. To gotowość obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa. To chęć rozwoju i dążenie do doskonałości. W końcu - to poczucie wspólnoty z resztą strzelców. Tu nikt Cię nie zapyta o wyznanie czy pochodzenie. Liczy się tylko to, że wyznajesz te same wartości i chcesz coś zrobić dla siebie i innych. Bycie strzelcem to obowiązki i trud, ale również przygoda życia.  Ze związku wywodzi się wielu żołnierzy (również służących w oddziałach specjalnych), policjantów, strażaków i ratowników.