FINANSE
Darowizny można wpłacać na konto stowarzyszenia z tytułem darowizna na cele statutowe:

Jednostka Strzelecka 4018 26 1020 1853 0000 9102 0237 5749

Składki członkowskie do stowarzyszenia również można wpłacać na powyższe konto tytułem  Składki <NAZWISKO> na cele statutowe. przykład: Składki KOWALSKI na cele statutowe