NABÓR
Nabór w Jednostce Strzeleckiej 4018 organizowany jest w zależności od potrzeb kadrowych przez cały rok. W wypadku zebrania się wystarczającej grupy chętnych możliwe jest zorganizowanie dodatkowego naboru. O szczegółach naboru kandydaci będą informowani indywidualnie. Przystępując do naboru należy przynieść wypełnioną ANKIETĘ PERSONALNĄ. W wypadku niepełnoletności kandydata musi zostać ona podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! Jeśli masz jakieś pytania lub po prostu chcesz wstąpić do jednostki skontaktuj się z nami: KONTAKT