WARUNKI REKRUTACJI
Aby wstąpić do jednostki musisz:
  • być niekarany
  • nie prowadzić działalności politycznej
  • mieć ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat i pisemną zgodę rodziców. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą otrzymać zgodę dowódcy jednostki na przystąpienie do naboru.
Każdy kandydat na Strzelca musi wziąć udział w naborze. Jednak samo pomyślne jego przejście nie gwarantuje zostania Strzelcem. Kandydat musi wykazać się odpowiedzialnością, wytrwałością i patriotyczną postawą. Dopiero po przejściu szkolenia unitarnego (nie dotyczy osób które odbyły służbę wojskową) i złożeniu przysięgi staje się pełnoprawnym Strzelcem.
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! Jeśli masz jakieś pytania lub po prostu chcesz wstąpić do jednostki skontaktuj się z nami: KONTAKT