Szkolenie zapoznawcze 1 LBZ

W dniach 11-13.02.2015 r, na terenie 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego miało miejsce szkolenie zapoznawcze ze sposobem działania wybranych pododdziałów na przykładach plutonu zmechanizowanego, rozpoznania i dowodzenia, działającymi w strukturze Batalionu Zmechanizowanego.

Pierwszego dnia, strzelcy udali się na Sokołówkę gdzie poznali budowę, zasady funkcjonowania i przeznaczenie plutonu rozpoznawczego. Główny nacisk położono tego dnia na budowę Posterunku Obserwacyjnego. Rozróżniono rodzaje PO (ruchomy, stały), zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu stałego PO: artyleryjską busolę (PAB), Laserowy przyrząd rozpoznawczy (LPR), lornetkę, mapę, busolę. Określono zasady kreślenia szkicu posterunku, zaznajomiono strzelców ze sposobem prowadzenia „Dziennika Obserwacji”, omówiono sposoby określania odległości wg tabeli, na oko, z wykorzystaniem lornetki z podziałką dalmierczą, przypomniano strzelcom sposoby pracy z mapą, oraz składania meldunków SALUTE, SALTR, 5xC.

20150211_100141

Po powrocie na batalion, strzelcy zjedli obiad i przystąpili do zajęć popołudniowych: wykładów z teorii podstaw łączności, zostały im również przedstawione podstawowe typy radiostacji używanych w Wojsku Polskim zaczynając od aparatów polowych Drugiego dzień pobytu w Lęborskim Batalionie rozpoczął się od pokazu wyposażenia na placu defiladowym. Strzelcy zostali podzieleni na dwie drużyny: pierwsza poznawała sprzęt łączności będący na wyposażeniu kompani dowodzenia: aparaty polowe AP 82, ręczną radiostację R 3501, radiostację plecakową PRC 9210.

20150212_091604 20150212_085459

Druga drużyna w tym czasie poznawała dane taktyczno-techniczne, budowę, oraz zasadę działania karabinków beryl, mini beryl, karabinu wyborowego Sako TRG 21 oraz wielkokalibrowego karabinu wyborowego TOR

20150212_093448 20150212_091501

Po zakończeniu pokazu wyposażenia na placu, strzelcy ponownie zostali przewiezieni na Sokołówkę, skąd udali się, podzieleni na dwie drużyny, marszem ubezpieczonym w drogę powrotną na teren JW.

Przed wymarszem sprawdzono stan ich wiedzy z zakresu programowania częstotliwości na radiach rodziny PRC 9200 (żołnierze radiooperatorzy programowali wg wskazówek strzelców), zasady nawiązywania korespondencji radiowej oraz poprawnego czytania mapy, pododdział podzielono ponownie na dwie drużyny i wyruszono marszem ubezpieczonym w kierunku JW. W trakcie marszu ustaloną trasą, zadaniem pierwszej drużyny było określanie położenie na mapie względem punktów orientacyjnych/charakterystycznych, przekazanie odpowiedniego meldunku (poprzez żołnierza radiooperatora) który nadawał go do drugiej drużyny, która meldowała w identyczny sposób o osiągnięciu podanych współrzędnych. Drużyny wyruszyły z półgodzinnym odstępem czasu od siebie.

20150212_102232

Po dotarciu na teren JW miał miejsce obiad po którym zrobiono wprowadzenie do CLS-u, na którym położono szczególny nacisk na nadawanie meldunku Med evac (9 linijkowiec) oraz odczytywanie położenia na mapie. Trzeciego dnia w piątek, strzelcy zostali zapoznani na pobliskim PTO z budową kompanii zmechanizowanej, budową oraz przeznaczeniem BWP (Bojowego Wozu Piechoty), mieli możliwość przećwiczenia wybranych elementów taktyki we współdziałaniu z BWP.

20150213_081531 20150213_082140

W szkoleniu zapoznawczym wzięło udział 16 strzelców: 2 z JS 1008 Elbląg 14 z JS 4018 (organizatora szkolenia) oraz 2 z JS 4031 Szczecin.

Strzelcy składają gorące podziękowania dowódcy 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen Jerzego Jastrzębskiego, Panu ppłk. Radosławowi Wojciechowiczowi za możliwość zorganizowania szkolenia w okresie ferii zimowych na terenie swojej Jednostki Wojskowej.

Categories: Informacje