1 BZ Letni Obóz Szkoleniowy 2014

W dniach 7 - 11.07.2014 strzelcy Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej mieli przyjemność ponownie zagościć w murach 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego. Było to drugie zgrupowanie szkoleniowe strzelców, pierwsze miało miejsce w 2012 roku, organizatorami zgrupowania tak samo jak poprzednim razem były JS 4018 Gdańsk i JS 4036 Szczecin, uczestnikami zgrupowania byli strzelcy z: JS 4008 Łódź, JS 4018 Gdańsk, JS 4032 Chojnice, JS 4036 Szczecin, JS 4038 Poznań, JS 4039 Człuchów, JS 4048 Toruń. Opiekunem ze strony 1 BZ został sierż. NURKOWSKI z 8 kompanii zmechanizowanej.

Poniedziałek 7 lipca rozpoczął się przybyciem strzelców w mury lęborskiego batalionu oraz ich zakwaterowaniem. Po sprawdzeniu dokumentów na biurze przepustek strzelcy udali się w rejon przyszłego zakwaterowania w pobliże OSF-u, gdzie wraz z żołnierzami batalionu rozpoczęli rozstawianie obozowiska składającego się z 6 namiotów typu NS-97. Po rozstawieniu obozowiska miał miejsce apel rozpoczynający oficjalnie zgrupowanie strzeleckie, na którym została przedstawiona kadra obozu, porządek dnia, oraz zasady przebywania na terenie JW. Po zakończeniu apelu, przystąpiono do realizacji pierwszego tematu zajęć jakim było powtórzenie, utrwalenie oraz doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktyczne z musztry indywidualnej. Drugim tematem było zapoznanie strzelców z budową, danymi taktyczno-technicznymi oraz doświadczeniami żołnierzy z użytkowania broni będącej na wyposażeniu 8 kompanii zmechanizowanej. Strzelcy poznali karabinki kbk wz.96 Beryl w wersji A i C, mini beryl, RPG 7, RPG 76 Komar oraz ukm 2000. Zgodnie z porządkiem dnia, miała jeszcze miejsce kolacja, apel wieczorny, toaleta i capstrzyk o godzinie 22.00.

 20140707_172030 P10102726

Wtorek 8 lipca, rozpoczął się pobudką i zaprawą o godzinie 6.00, po śniadaniu miało miejsce pobranie broni: 6 szt. kbk, wz. 96 Beryl i wymarszem na garnizonową strzelnicę. Strzelcy na kolejnych podpunktach nauczania poznawali zasadę prawidłowego zgrywania przyrządów celowniczych, łączne czynności do strzelania, zasadę działania, budowę, oraz czynności do częściowego rozłożenia karabinka kbk. AKMS, budowę granatu ręcznego F-1 oraz doskonalili swoje umiejętności na symulatorach strzelania "cyklop" oraz "czantoria". Po obiedzie strzelcy rozpoczęli przygotowania do dobowego wymarszu na OC "Sokołówka" oddalonego o ok 6 km od JW. Na poligonie strzelcy założyli bazę stałą, zjedli kolacje, wyznaczyli sektory/dozory, wystawili całonocne warty.

02 zaprawa 02 strzelnica 20140708_175349 P1010383

Środa 9 lipca, rozpoczęła się pobudką o 5 rano, przed wymarszem powrotnym na teren batalionu, żołnierze którzy towarzyszyli strzelcom, przedstawili zasady prawidłowego maskowania, po czym przystąpiono do ćwiczenia sprawdzającego wcześniej przekazaną wiedzę - strzelcom postawiono zadania przeniknięcia do wyznaczonego rejonu, stawiając im na drodze obserwatora który wyłapywał osoby niedostatecznie zamaskowane. Po podsumowaniu ćwiczenia, omówieniu błędów, został rozpoczęty kolejny temat: topografia. Kursantom została przekazana wiedza z zakresu określania koordynatów na siatce UTM, orientowania mapy, wyznaczania azymutu na podstawie busoli AK, określania odległości w terenie. Po zakończeniu ćwiczeń sprawdzających, ugrupowanie strzeleckie marszem ubezpieczonym rozpoczęło marsz powrotny na teren 1 LBZ. Na terenie JW po zjedzeniu obiadu, miały miejsce ćwiczenia doskonalące z przekazanej wiedzy w dniach poprzednich, oraz musztra zespołowa.

P1010472 P1010482 P1010486 P1010492

Czwartek 10 lipca, rozpoczął się od pobrania broni dla druż. piechoty zmechanizowanej z magazynu 8 komp. zmech. Na pobliskim PTO czekał już BWP. Po zapoznaniu z jego budową, przeznaczeniem, oraz zasadami bezpieczeństwa. Strzelcy rozpoczęli zajęcia na kolejnych punktach szkoleniowych: współdziałanie z BWP /desant oraz natarcie/ zakładanie punktu kontrolnego (checkpointu), wykonywania prawidłowego okopu do pozycji leżącej, sposobów ewakuacji rannego z pola walki, zakładania odzieży ochronnej OP-1 wraz z maską MP-5.

P1010511 P1010506 20140710_103832 20140710_115400

Zajęcia trwały do godz 13.15 podczas której zostało zaplanowane spotkanie w Sali Tradycji 1 Batalionu Zmechanizowanego z pełniącym obowiązki d-cy 1 LBZ mjr Romanem OWCZARKIEM, na którego ręce strzelcy złożyli pamiątkowy ryngraf z wyrazami wdzięczności za wspieranie Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW. Po zakończeniu uroczystej części spotkania strzelcy mieli okazję zapoznać się z tradycjami obecnego 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego, podczas której szczególną uwagę zwrócono strzelcom JS 4018 Gdańsk, na historię 8 Lęborskiego Batalionu Rozpoznawczego do tradycji którego nawiązuje Gdańska Jednostka. Po opuszczeniu Sali Tradycji strzelcy wrócili do obozowiska, gdzie przeprowadzono teoretyczne zajęcia z tematu OPBMR, strzelcy poznali: podstawowe rodzaje broni ABC (WMD), historię jej użycia, skutki ich rażenia, rozpoznawania terenów skażonych/zakażonych oraz ISPOS.

20140710_133646 20140710_134000

W piątek po czynnościach przewidzianych w porządku dnia, na bloku szkolnym zrealizowano wykład z podstaw topografii w oparciu o mapy poligonu wojskowego w Drawsku Pomorskim, rozpoczęto likwidacje obozu, nastąpił apel końcowy zgrupowania szkoleniowego, najlepsi strzelcy otrzymali dyplomy uznania, zrobiono pamiątkowe zdjęcie na tle czołgu ciężkiego IS-2, który w latach 1951-1956 był na wyposażeniu lęborskiej jednostki, na terenie której stacjonował ówcześnie 4. Pomorski Pułk Czołgów Ciężkich. Czołg ten jest jednym z kilku tego typu jakie pozostały w kraju. W Lęborku można zobaczyć takie dwa, drugi stoi w parku Chrobrego, oba są własnością wojska.

20140711_082436 20140711_105709

Wielu strzelców deklarowało chęć powrotu między mury 1 LBZ, bardzo chwaląc sobie doskonałą współpracę i wspaniałą atmosferę jaka panowała podczas ich pobytu na terenie JW, licząc na kolejne szkolenia.

 20140710_135819

Categories: Informacje