Zatwierdzenie nowego statutu przez MON
W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Został uchwalony nowy statut stowarzyszenia, który uzyskał wcześniej akceptację Ministerstwa Obrony Narodowej. Pozwoli to nam prowadzić działalność w kierunkach związanych z obronnością państwa, strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa broni palnej, a także łączności i ratownictwa.
Categories: Informacje